SØG


Brug formularen herunder til at søge på Web-stedet efter dokumenter, der indeholder bestemte ord eller ordsammensætninger. Tekstsøgeprogrammet viser herefter en prioriteret liste over de fundne dokumenter med de bedste forekomster først. Hvert element på listen er en hyperlink til et fundet dokument. Hvis dokumentet har en titel, vises den, ellers vises kun dokumentets filnavn. En kort forklaring til forespørgselssproget er tilgængelig sammen med eksempler.

Søg efter:


Forespørgselssprog

Tekstsøgeprogrammet tillader, at forespørgsler udformes ud fra vilkårlige boolske udtryk med nøgleordene AND, OR og NOT samt grupperet med parentespar. Eksempel:

finde oplysninger
søger efter dokumenter, der indeholder 'finde' eller 'oplysninger'

finde OR oplysninger
samme som ovenfor

finde AND oplysninger
søger efter dokumenter, der indeholder både 'finde' og 'oplysninger'

finde NOT oplysninger
søger efter dokumenter, der indeholder 'finde', men ikke 'oplysninger'

(finde NOT oplysninger) AND WAIS
søger efter dokumenter, der indeholder 'WAIS' og 'finde', men ikke 'oplysninger'

web*
søger efter dokumenter, der indeholder ord, som begynder med 'web'

Tilbage til toppen


Copyright © 2004 Raadvad-Smedie .
Alle rettigheder forbeholdes.
Redigeret: 15. marts 2004 .