Firmaprofil

Raadvad Smedie udfører specialiseret smedearbejde og restaureringsopgaver. Smedearbejdet udføres ved hjælp af de gamle smedeteknikker samt essesmedning og essesvejsning i kombination med moderne teknikker.

Traditionelt smedearbejde

Vi tilbyder også rådgivning og konsulentbistand i forbindelse med restaurering af fredede og bevaringsværdige bygninger.​

Specialer:

 • Låger og gitterporte
 • Rækværker
 • Smedejernslamper
 • Vindfløje til tårne og spir
 • Alle former for bygningsdele i smede- og støbejern
 • Restaurering af ældre typer beslag, låger, gitterporte mv
 • Restaurering og fremstilling af låse, håndsmedet værktøj som økser, brolæggerhamre, mejsler m.v

Firmaet startede som en del af det daværende Raadvad Nordisk center til bevarelse af Håndværk.

​Centerets formål var at genskabe og registrere gamle håndværk så de kunne bevares for eftertiden.

Smedien indgik i restaureringsarbejder og var beskæftiget med registrering af gamle smedeteknikker i samarbejde med arkitekter fra Raadvad Centeret.

På daværende tidspunkt var det gamle smedehåndværk i en særdeles dårlig forfatning i hele Danmark.

​De fleste smedvirksomheder havde siden 1960erne omstillet sig til moderne smedearbejde. Og de smede der blev uddannet mestrede ikke længere det gamle smedehåndværk.

​Tilbage var kun ældre smede der nok havde lært det gamle smedehåndværk. Men ikke længere arbejdede med det.

Raadvad Smedie arbejdede med at genopdage og genoplive de gamle smedeteknikker og hvordan de kunne fremme bevarelsen og autenciteten i restaureringsarbejdet.

Efter en årrække blev det fra Raadvad Centerets bestyrelse besluttet af afvikle Smedien pga. politisk pres.

​Smedien har herefter kørt som privatejet ApS. der har fortsat i samme ånd og videreudviklet de opnåede ekspertiser.

Raadvad Smedie har i dag to ejere:

Jan Jensen og Rasmus Bugge.

​Referencer

 • ​Stenbrudsgården, Nexø – Beslag til vinduer, døre, porte
 • Selsø Slot – roterende grill, vinduesbeslag, murankre
 • Kastellet, København – lamper, murankre, vinduesbeslag, kanoner Chr.VII’s Palæ, Amalienborg
 • Frederiksborg Slot – Vindfløje, restaurering af S-broen, bro til indre slot samtlige bygninger – murankre, lamper, vinduesbeslag, rækværker
 • Amalienborg Slotsplads – Rytterstatuen: total restaurering af rækværker og borner
 • Frederiksborg Slot
 • De Danske Statsskovdistrikter Løvenborg – Vesterbrogade 34, KBH. restaurering af facade
 • Frihedsstøtten – rækværk
 • Kronborg – murankre, vinduesbeslag, låse, gitre, kanoner
 • Ledreborg Slot – Cour de Marbre – Smedejernsgitre, skulpturelle lamper