Historie

Raadvad har altid været tæt knyttet til smedehåndværket. Den 30. april 1643 fik kleinsmed Chr. Alckenbrecht kongelig bevilling til, at opsætte et mølleværk.

​Allerede fire år senere arbejdede hele tre møller i Raadvad, en slibemølle, et hammerværk og en valkemølle.

Værket blev ødelagt af svenskerne under krigen i 1659 og blev i 1664 genetableret, men nu som krudtværk og slibemølle. Værket skulle fremstille finkrudt til staten. Fra 1672 var værket ejet af kongen, der få år tidligere havde indlemmet området i Den Kgl. Dyrehave.

I næsten hundrede år blev der udelukkende fremstillet krudt i Raadvad indtil produktionen i 1758 blev overflyttet til Frederiksværk.

Tegning af Raadvad 1918

​I 1862 blev alle lav ophævet. Det medførte for Raadvaddams vedkommende, at de fireogtyve interessanter fik skøde på fabrikken, imod at de solidarisk hæftede for gælden til statskassen.

Denne ændring fremkaldte en mærkbar forøgelse af aktiviteterne, med nye omfattende investeringer i produktionen. Blandt andet opførte man en helt ny sømfabrik.

Sømfabrikken brændte imidlertid i 1878 og først herefter samlede man fabrikken ved vandkraften.

Mod slutningen af 1800tallet var der kun tre interessanter tilbage og selskabet blev omdannet til et aktieselskab.

​I 1903 var hele aktieselskabet ejet af Greisdalens Hammerværk i Vejle, som ejedes af familien Brincker.

​Foto: Torben Åndahl​​

Ved første verdenskrigs begyndelse fik man forbindelse med det russiske marked og kunne begynde en storstilet eksport, navnlig af økser og hakker. Opsvinget varede desværre kun kort, idet fabrikken mistede tilgodehavender på over 2 mill. kr i forbindelse med den russiske revolution og i 1921 måtte selskabet træde i likvidation.

Herefter opstod A/S Raadvad Knivfabrik som producerede knive, brødskærere m.v. og som sikrede sig eneretten på fremstilling af rustfrit stål i Danmark (Sheffield)

​I 1940erne købte staten Raadvad-komplekset men fabrikken fortsatte som lejer af området indtil 1956 hvor GInge-koncernen overtog værket. Lejemålet i Raadvad blev opsagt i 1973, hvor Ginge flyttede til Brønderslev og tog knivfabrikationen med sig.

I 1986 blev Nordisk Center til Bevarelse af Håndværk oprettet i de gamle – nu fredede- fabriksbygninger og Raadvad Smedie blev etableret.​​​

Har du lyst til at læse mere ?

​RAADVAD en historisk billedbog af Kjeld Kayser udgivet af Nationalmuseet i 1980.

ISBN 87-480-0296-8

Eller se www.raadvadby.dk